0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.10.2019 godz. 15:08
 

Daleszyce, 2019-10-11

Znak: GMR.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko              (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 11.10.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                              dla przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku                   z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich                        w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

 

Uchwała nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      07.10.2019 godz. 13:11
 

Uchwała nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Kliknij Więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.10.2019 godz. 12:28
 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia  03.10.2019r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/98/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce z uzasadnieniem, w dniach od 14 października 2019 r.                          do 6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce,                 w dniach i godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku  od 7 30  do 15 30.

 

Rozporządzenie nr 4.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz gminy Daleszyce  należących do powiatu kieleckiego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.10.2019 godz. 14:49
 

Rozporządzenie nr 4.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz gminy Daleszyce – należących do powiatu kieleckiego

Kliknij więcej aby pobrać dokument.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:25
 

GMR.6151.13.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 127 „SOKÓŁ” Warszawa. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:22
 

GMR.6151.12.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach,   podaje do publicznej wiadomości informację, dotyczącą terminu oraz miejsca polowań dewizowych myśliwych z Włoch.

W załączeniu zawiadomienie w/w koła, o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.09.2019 godz. 11:56
 

GMR.6151.11.2019                                                                    Daleszyce, 18 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 9 „SOKÓŁ” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych i ochrony łowisk w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (Darz Bór)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.09.2019 godz. 9:51
 

GMR.6151.10.2019                                                                     Daleszyce, 2 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 8 „Darz Bór”. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Cietrzew)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.08.2019 godz. 11:43
 

GMR.6151.9.2019                                                                       Daleszyce, 14 sierpnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

 

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl