0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa placu zabaw w Szczecnie (3)

Rusza nabór do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Złota Waga
 Michał Kapela      01.08.2017 godz. 12:07

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do dorocznego konkursu „Złota Waga Miasta i Gminy Daleszyce”. Nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce za szczególne działania podejmowane na rzecz rozwoju i promocji miasta i gminy.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie szczególnych inicjatyw lokalnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, kultury, kultury fizycznej, oświaty, sportu i innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego gminy. Laureatem może zostać osoba fizyczna, podmiot prawny, organizacja pozarządowa oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

Nagroda przyznawana jest w kategoriach:
1. Osobowość Roku – nagroda dla osoby fizycznej (za osobistą i bezinteresowną działalność na rzecz lokalnej społeczności);
2. Lider Przedsiębiorczości – nagroda dla przedsiębiorcy lub firmy (za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, mających także pozytywny wpływ na wizerunek oraz promocję gminy);
3. Wydarzenie Roku – nagroda dla osoby fizycznej, podmiotu prawnego, innego podmiotu lub organizacji (za podejmowanie ważnych przedsięwzięć, w tym dotyczących osiągnięć lokalnych mających wpływ na kształtowanie dobrego wizerunku gminy).


Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, podmioty prawne, organizacje i inne podmioty. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie formularza zawierającego dane kandydata oraz uzasadnienie z opisem osiągnięć, za które ma być przyznana nagroda.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, pokój numer 12; e-mail: glos@daleszyce.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, z dopiskiem: „konkurs Złota Waga Miasta i Gminy Daleszyce".

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce odbędzie się podczas „Jarmarku Daleszyckiego na Św. Michała”, 1 października 2017 r. na daleszyckim Rynku.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl