0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Konsultacje społeczne


Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) Gmina Górno poddaje konsultacjom społecznym projekt dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Górno na lata 2021-2030”, włączając w nie mieszkańców Gminy Daleszyce, których tereny graniczą z Gminą Górno.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach, zapraszamy do zapoznania się z ww. dokumentem oraz wypełnienie ankiety, które znajdują się pod poniższym linkiem.

http://www.gorno.pl/asp/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-gminy-gorno-na-lata-2021---2030,4,artykul,1,3873

Uwagi do projektu dokumentu należy składać na obowiązującym formularzu (ankieta) drogą elektroniczną na adres e-mail: starategia@gorno.pl do dnia 15.08.2021 r.


Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta i Gminy Daleszyce konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pom

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG, OPINII I WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW SOŁECTW MIASTA I GMINY DALESZYCE


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce

Statut sołectwa Borków

Statut sołectwa Brzechów

Statut sołectwa Cisów

Statut sołectwa Daleszyce

Statut sołectwa Danków-Wójtostwo

Statut sołectwa Komórki

Statut sołectwa Kranów

Statut sołectwa Marzysz

Statut sołectwa Mójcza

Statut sołectwa Niestachów

Statut sołectwa Niwy

Statut sołectwa Sieraków

Statut sołectwa Słopiec

Statut sołectwa Smyków

Statut sołectwa Suków

Statut sołectwa Szczecno

Statut sołectwa Trzemosna

Statut sołectwa WidełkiInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 3 grudzień 2020 godz. 13:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 4 sierpień 2021 godz. 15:03
Liczba odsłon:
  2034 od 3 grudzień 2020 godz. 13:53  (średnio 2.57 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl