0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2021 godz. 15:17

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 17 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza po aktualizacji na dzień 30.09.2021

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.01.2021r. - 30.09.2021r. wynos  6 050,16 zł ( m-nie 504,18)


2.     podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.01.2021r. 30.09.2021r. wynosi  8 416,14  zł (m-nie 701,34)

3.     wskaźnik zwiększający na rok 2021 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi  - 1,0870

 

 

STATYSTYCZNE LICZBY DZIECI

 

SZKOŁY/z niepełnosprawnymi/

910,33

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/z niepełnosprawnymi/

82,66

PUNKTY PRZEDSZKOLNE/z niepełnosprawnymi/

85,33

NIEPEŁNOSPRAWNI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

0,00

NIEPEŁNOSPRAWNI W SZKOLE

14,34

WWR

0,00

PRZEDSZKOLE/z niepełnosprawnymi/

224

NIEPEŁNOSPRAWNI W PRZEDSZKOLU

0

 

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych - skan dokumentu

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl