0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.03.2018 godz. 15:10

Informacja z dnia 22 lutego 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych.

Dokumenty (skany PDF) do pobrania poniżej:


Pismo przewodnie KBW

Informacja o liczbie i zasadach powoływania UW

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl