0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019


Harmonogram

odbioru kart do głosowania w dniu 25 maja przez Obwodowe Komisje Wyborcze
z terenu Gminy Daleszyce w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

L.p.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Godzina odbioru kart do głosowania oraz materiałów pomocniczych

 

1

OKW 1 – Daleszyce

25 maja 2019 roku godz. 8:00

2

OKW 2 - Daleszyce

25 maja 2019 roku godz. 8:20

3

OKW 3 - Suków

25 maja 2019 roku godz. 8:40

4

OKW 4 - Borków

25 maja 2019 roku godz. 9:00

5

OKW 5 - Brzechów

25 maja 2019 roku godz. 9:20

6

OKW 6 - Cisów

25 maja 2019 roku godz. 9:40

7

OKW 7 - Sieraków

25 maja 2019 roku godz. 10:00

8

OKW 8 - Daleszyce

25 maja 2019 roku godz. 10:20

9

OKW 9 - Trzemosna

25 maja 2019 roku godz. 10:40

10

OKW 10 - Szczecno

25 maja 2019 roku godz. 11:00

11

OKW 11 - Marzysz

25 maja 2019 roku godz. 11:20

12

OKW 12 - Mójcza

25 maja 2019 roku godz. 11:40

13

OKW 13 - Niestachów

25 maja 2019 roku godz. 12:00

14

OKW 14 - Słopiec

25 maja 2019 roku godz. 12:20


Informacja — szkolenie obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że szkolenie obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na 26 maja 2019 r. odbędzie się 21 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, ul. Chopina 25.

Serdecznie zapraszamy, wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce.


Uchwały Nr 1/2019 Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Uchwały Nr 2/2019 Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisu wyborców


Postanowienie nr 91/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja — Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych — Komitet Wyborczy

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych — Indywidualne Zgłoszenia (uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego)

UWAGA!
W przypadku indywidualnych zgłoszeń nie należy wypełniać części dotyczącej Komitetu Wyborczego. Na jednym formularzu można zgłosić tylko jedną osobę.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
Plac Staszica 9, pokój nr 21.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 26 kwietnia 2019 roku (piątek) do godz. 15:30.


Informacja

Dla wyborców mających zamiar zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (art. 32 §1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów


Postanowienie Nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie nr 65/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


Rozporządzenia


Kodeks Wyborczy oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz Wyborczy
— Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
— AktualnościInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 27 marzec 2019 godz. 10:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 22 maj 2019 godz. 08:06
Liczba odsłon:
  5496 od 27 marzec 2019 godz. 10:58  (średnio 3.87 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl