0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.10.2018 godz. 8:51

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 1 października 2018 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 67 662,00 .

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 33 831,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce - w kwocie  33 831,00 zł.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl