0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Plany bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.10.2021 godz. 7:34

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, zamieszczamy dokumenty przeznaczone dla hodowców świń:


1. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

2. Propozycja dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Dokumenty do pobrania:

Załączniki 1-3

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl