0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      07.11.2018 godz. 15:38

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 8.11.2018 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028,
c) zmiany Statutu Miasta i Gminy Daleszyce,
d) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Dziadowicz


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl