0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.06.2020 godz. 11:01

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych  w miejscowości Widełki, został wywieszony  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczony  na stronie   internetowej Urzędu: bip daleszyce.pl  w dniach: od  04.06.2020 r. do 26.06.2020 r. 


Pobierz: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl