0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa (2)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro


Aktualne zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Wykonanie opinii/ekspertyzy dot. zakłócenia stosunków wodnych na działkach o nr 272, 274, 477, 425, 426 obręb Marzysz oraz na działce o nr ewid. 120/3 pbręb Borków"

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie dla projektu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie”

Konkurs na opracowanie Koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu zabaw w ramach projektu Rewitalizacja miasta Daleszyce kształtowanie przestrzeni społeczno gospodarczej

 


 

 

Wzory druków:

Wzór oferty cenowej - PDF


 

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach


 

Informacje o wyborze oferty:

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie dla projektu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie”

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie opinii/ekspertyzy dot. zakłócenia stosunków wodnych na działkach o nr 272, 274, 477, 425, 426 obręb Marzysz oraz na działce o nr ewid. 120/3 obręb Borków

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia pn.: „Wykonanie przeglądu pięcioletniego zawierającego elementy kontroli rocznej budynku UMiG Daleszyce zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Daleszyce na lata 2018-2022 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Daleszyce”

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia "Dostawa siedmiu kurtyn powietrznych ciepłych z grzałkami elektrycznymi na potrzeby Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Wykonanie przeglądu pięcioletniego zawierającego elementy kontroli rocznej budynku UMiG Daleszyce zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie opinii/ekspertyzy dot. zakłócenia stosunków wodnych na działkach o nr 272, 274, 477, 425, 426 obręb Marzysz oraz na działce o nr ewid. 120/3 pbręb Borków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na .”Wykonanie wjazdu i drogi wjazdowej do Szkoły Podstawowej w msc. Szczecno”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług lekarsko - weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w roku 2018"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Daleszyce w roku 2018"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Odbudowa rowu odwadniającego na odcinku o dł.9m na działce nr 297/10 wmsc. Górno-Parcele, gmina Górno"Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 kwiecień 2008 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 20 marzec 2018 godz. 13:57
Liczba odsłon:
  286125 od 4 kwiecień 2008 godz. 15:20  (średnio 79.59 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl