0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet » 2015


Uchwała Nr 54/2016 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9.06.2016 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Opinia nr 7/I/2015 VIII Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Daleszyce na 2015 rok

Uchwała Nr 8/2015 VIII Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Daleszyce

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2015 rok

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2015-2028

Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2015r. wraz z załącznikami oraz wieloletnią prognozą finansową

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za rok 2015

Uchwała Nr 39/I/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29.04.2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytoriInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 20 listopad 2014 godz. 14:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 24 listopad 2016 godz. 07:49
Liczba odsłon:
  8834 od 20 listopad 2014 godz. 14:43  (średnio 3.52 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl