0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      20.05.2019 godz. 8:30

W dniu 16.05.2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęła oferta złożona przez Klub Karate Kyokushin „Chikara”.
Zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania, zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości, do której każdy może zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu urzędu lub w formie elektronicznej na adres: anna.kosmala@daleszyce.pl do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 10:00.


Dokumety do pobrania:

- Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór)

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl