0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rusza nabór do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Złota Waga
  Michał Kapela      01.08.2017 godz. 12:07
 

Rozpoczyna się nabór zgłoszeń do dorocznego konkursu „Złota Waga Miasta i Gminy Daleszyce”. Nagroda jest przyznawana przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce za szczególne działania podejmowane na rzecz rozwoju i promocji miasta i gminy.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie szczególnych inicjatyw lokalnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, kultury, kultury fizycznej, oświaty, sportu i innych dziedzin życia społeczno-gospodarczego gminy. Laureatem może zostać osoba fizyczna, podmiot prawny, organizacja pozarządowa oraz podmiot nie posiadający osobowości prawnej.

Nagroda przyznawana jest w kategoriach:
1. Osobowość Roku – nagroda dla osoby fizycznej (za osobistą i bezinteresowną działalność na rzecz lokalnej społeczności);
2. Lider Przedsiębiorczości – nagroda dla przedsiębiorcy lub firmy (za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, mających także pozytywny wpływ na wizerunek oraz promocję gminy);
3. Wydarzenie Roku – nagroda dla osoby fizycznej, podmiotu prawnego, innego podmiotu lub organizacji (za podejmowanie ważnych przedsięwzięć, w tym dotyczących osiągnięć lokalnych mających wpływ na kształtowanie dobrego wizerunku gminy).

 

Informacja Burmistrza - konsultacje społeczne ws. projektu Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.11.2016 godz. 15:28
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 9 listopada do 23 listopada (godz. 10.00) poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 ze zm.) na rok 2017 -zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl