0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.02.2018 godz. 14:29
 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Dokument do pobrania:

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.02.2018 godz. 14:15
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Dokumenty do pobrania:

 

Konsulatcje społeczne
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.02.2018 godz. 11:36
 

Projekt statutu jednostki pomocniczej - sołectwa.

 

Ogłoszenie ARiMR - szkolenie dla rolników
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.02.2018 godz. 8:34
 

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ws. szkolenia rolników w dniu 7 marca 2018r.

Treść ogłoszenia dostępna po kliknięciu przycisku Więcej...

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:27
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXXIX/97/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:25
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXXIX/97/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:25
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXXIX/96/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:23
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXXIX/96/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:22
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XLI/110/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:21
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXXIX/95/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:20
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXXIX/93/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:19
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXXIX/93/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:18
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce, do której sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałą Nr XXXIX/94/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.02.2018 godz. 15:16
 

Daleszyce, dnia 30.01.2018r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXXIX/94/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Danków-Wójtostwo na terenie gminy Daleszyce.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl