0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Komunikat dotyczący wykonania w cyklu 5  letnim (lata 2020  2024)  opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020  2024.
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2021 godz. 13:01

Komunikat dotyczący wykonania w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024.


Skan dokumentu: Komunikat dotyczący wykonania w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl