0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Załatwianie spraw - Karty usług » Podatki


1. Karta Usługi - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych

- wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

2. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych

- deklaracja na podatek od środków transportowych oraz załącznik do deklaracji DT-1

3. Karta Usługi - Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych

- oświadczenie o stanie majątkowym

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. Karta Usługi - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- oświadczenie o posiadaniu gruntów gospodarstw rolnych oraz o prowadzeniu działalności rolniczej

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- wykaz faktur VAT zakupu oleju napędowego do zwrotu podatku akcyzowego

5. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznych

- I-NRL - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

6. Karta Usługi - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

- wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej

7. Karta Usługi - Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku rolnego: o dochodowości z gospodarstwa rolnego, powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

- wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

8. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych

- deklaracja na podatek od nieruchomości

9. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób prawnych

- deklaracja na podatek leśny

10. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób prawnych

- deklaracja na podatek rolny

11. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznych

- I-NRL - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

12. Karta Usługi - Zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- I-NRL - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

13. Karta Usługi - Ulga z tytułu nabycia gruntów

- wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntuInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 19 czerwiec 2015 godz. 16:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 31 maj 2017 godz. 09:22
Liczba odsłon:
  8850 od 19 czerwiec 2015 godz. 16:44  (średnio 3.69 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl