0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Informacje nie udostępnione w BIP


 

  INFORMACJE NIE UDOSTĘPNIONE w BIP

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej następuje poprzez:

·        wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,

·        udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.

·         Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

      Do pobrania:

- Zarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie procedur dostępu do będącej w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej

     

 Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 15 czerwiec 2007 godz. 08:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 23 październik 2019 godz. 14:10
Liczba odsłon:
  24494 od 15 czerwiec 2007 godz. 08:08  (średnio 4.94 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl