0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Mienie gminne


Daleszyce,  dnia 01.02.2022r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U.  2021. 1899  z póź. zm./, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nas okres dwóch lat, stanowiących własność Gminy Daleszyce.

 

LP

 

POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

OPIS

NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I

SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA

TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU  DZIERŻAWY

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT

 

INFORMACJE  O PRZEZNACZENIU DO WYDZIERŻAWIENIA

OZNACZENIE

NIERUCHOMOŚCI   WG  KSIEGI  WIECZYSTEJ  ORAZ KLASTRU NIERUCHMOSCI

 

1.

 

 

 

 

 

 

1.Działka Nr 2374

2.Miejscowość  Daleszyce

3.Obręb –4 Daleszyce

4.Gmina   Daleszyce

5. KW KI1L/00127354/9

 

 

0,1884 ha

 

 

 

 

 

Budynek Ośrodka Zdrowia                          w Daleszycach                         o powierzchni użytkowej 796,21 m2 w tym powierzchnia usługowa 580,61 m2, pozostała 215,60 m2/piwnice, garaże, skład sprzętu pomieszczeń gospodarczych, skład nieczystości niebezpiecznych/.

 

 

W mpzp działka oznaczona  symbolem:

U7, tereny usług

Sposób zagospodarowania:

Wykonywanie zadań            z  zakresu ochrony zdrowia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

 

 

 

Na okres 2 lat

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawionego wynosi :

Dla powierzchni użytkowej

5,00 zł,

dla powierzchni pozostałej 3,00zł

 

 

Do 10 dnia każdego miesiąca z góry na podstawie faktury VAT

 

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

2.

 

1.Działka Nr 730/10

2.Miejscowość  Szczecno

3.Obręb – 15 Szczecno

4.Gmina   Daleszyce

5. KW KI1L/00066050/2

 

 

0,3363 ha

 

Budynek Ośrodka  Zdrowia               w Szczecnie                       o powierzchni użytkowej 391,97 m2,w tym powierzchnia usługowa 257,73 m2, pozostała 134,24 m2

 

W mpzp działka oznaczona  symbolem:

MM, tereny zabudowy mieszkaniowej.

Sposób zagospodarowania:

Wykonywanie zadań           z  zakresu ochrony zdrowia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

 

 

Na okres 2 lat

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawionego wynosi :

Dla powierzchni użytkowej

5,00 zł,

dla powierzchni pozostałej 3,00zł

 

 

Do 10 dnia każdego miesiąca z góry na podstawie faktury VAT

 

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 


 

 Zasady aktualizacji opłat: Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy ogłoszony  przez Prezesa GUS.     

Powyższy wykaz wywiesza się  od dnia 01.02.2022r. do dnia 22.02.2022r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz                 w miejscowości Szczecno i Daleszyce.

    Informację o wywieszeniu wykazu  podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.daleszyce.pl.

Załaczniki: Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 1 lutego 2022r.

                                                             
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 15 czerwiec 2007 godz. 10:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 2 luty 2022 godz. 09:05
Liczba odsłon:
  21438 od 15 czerwiec 2007 godz. 10:40  (średnio 4.45 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl