0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet » Sprawozdania budżetoweSprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za rok 2009


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2010r.
Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2010r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2010r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-27zz kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50d Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50w Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2010r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-30s roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2011r.

Komplet sprawozdań za I kw. 2011


 

 Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2011r.

Komplet sprawozdań za II kw. 2011


 

 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2011r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2011r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2011r.

 Komplet sprawozdań za IV kwartał 2011r.

Pliki sprawozdań wg rodzaju:

Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2012r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2012r.

 Komplet sprawozdań za II kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2012r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2012r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2013r.

 Komplet sprawozdań za I kwartał 2013r.


 

Metryczka subwencji oświatowej 2013

Metryczka subwencji oświatowej 2013 - skan dokumentu

 

 


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2013r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2013r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2013r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2013r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2013r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2013r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2015r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2015r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2015r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2015r.

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2015 rok


2016

Komplet sprawozdań za I kwartał 2016r.


Komplet sprawozdań za II kwartał 2016r.


Komplet sprawozdań za III kwartał 2016r.


Komplet sprawozdań za IV kwartał 2016r.


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2016 rok


2017

Komplet sprawozdań za I kwartał 2017r.


Komplet sprawozdań za II półrocze 2017r.


Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017


Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za 2017 rok


2018

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018


 Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na dzień 30.06.2018 roku


Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018


Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018


Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Daleszyce za 2018 rok

Sprawozdania jednostek budżetowych:


2019

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019 roku

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 roku

Sprawozdanie o przebiegu budżetu za I półrocze 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Sprawozdania finansowe zbiorcze 2019

Bilanse za rok 2019


2020

kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kw. 2020 roku

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 roku

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 roku

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za III kw. 2020 roku

Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 roku

Bilanse za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Daleszyce za 2020 rok

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w 2020 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w 2020 roku udzielił pomocy publicznej

Bilans skonsolidowany na dzień 31-12-2020r.


2021

Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kw. 2021 roku

Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kw. 2021 rokuInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 29 marzec 2010 godz. 13:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 3 listopad 2021 godz. 09:14
Liczba odsłon:
  18114 od 29 marzec 2010 godz. 13:05  (średnio 4.48 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl