0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa zadaszenia Placu Targowego w Daleszycach

ZGŁOSZENIA DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.09.2018 godz. 12:49

Zgłoszenia  kandydatów  na  członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy  wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Komisje obwodowe powołuje właściwy Komisarz Wyborczy w Kielcach.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy, t.j. do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15.30.

Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 7:30-15:30 w pokoju nr 12 (parter)


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl