0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce (2)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Michał Kapela      21.04.2017 godz. 15:45

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21.04.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.


5. Ogłoszenie o naborze.

6. Formularz zgłoszeniowy.

7. Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie powołania członków komisji.

8. Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie roztrzygnięcia konkursu.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl