0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet » 2014


Uchwała Nr 68/I/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 17 czerwca 2015 r. dotycząca opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała Nr 46/I/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za I półrocze 2014r.

Uchwała Nr 4/I/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Gminy Daleszyce na 2014r.

Uchwała Nr 5/I/2014 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Daleszyce.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2014r. wraz z załącznikami oraz wieloletnią prognozą finansową

Uchwała Nr 134/II/2013/2013 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwała Nr 135/II/2013/2013 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu założonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2014 rok.

Uchwała Nr 136/II/2013/2013 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy na lata 2014-2028

Uchwała Nr XXXV/104/2013 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2014 rok

Uchwała Nr XXXV/104/2013 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2014 rok – wersja elektroniczna podpisana cyfrowym podpisem kwalifikowanym

Uchwała Nr XXXV/104/2013 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2014-2028Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 18 listopad 2013 godz. 16:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 22 czerwiec 2015 godz. 10:46
Liczba odsłon:
  9060 od 18 listopad 2013 godz. 16:57  (średnio 3.34 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl