0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet » 2017


Uchwała nr 92/2017 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 21 września 2017r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu i pozyczki przez Miasto i Gminę Daleszyce

Uchwała Nr XXXVII/68/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 października 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028

Uchwała nr 33/2011 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 31 marca 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała nr 7/2017 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 20stycznia 2017r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Daleszyce na 2017 rok

Uchwała nr 8/2017 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 20stycznia 2017r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Daleszyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/104/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/105/2016 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028

Uchwała nr 116/2016 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028

Uchwała nr 115/2016 IV Składu Orzekającego RIO Kielce z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Daleszyce na 2017 rok

Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2017-2028

Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu Gminy Daleszyce na 2017 rokInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 23 listopad 2016 godz. 09:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 1 grudzień 2017 godz. 08:11
Liczba odsłon:
  6885 od 23 listopad 2016 godz. 09:13  (średnio 3.49 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl