0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie ostrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      19.06.2020 godz. 13:47

GMR.6151.4.2020                                   Daleszyce, dn. 19.06.2020 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie ostrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy                  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz.U.2018.1967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń, uznaje się teren wchodzący w skład wymienionych poniżej obwodów łowieckich, zawierających się w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego:

powiat kielecki – obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy Daleszyce nr: 84, 85, 86, 87, 108, 109, 110, 111,

oraz niżej wymienionych obszarach objętych formami ochrony przyrody:
Rezerwat Przyrody Białe Ługi, gmina Daleszyce

Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt, dzierżawcy oraz zarządcy obwodów łowieckich wykonają odstrzał sanitarny dzików wolno żyjących, w terminie od            1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl