0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Rekrutacja
Kwestionariusz osobowy

 Drogi, ruch drogowy, pas drogowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia urządzenia obcego nie związanego z potrzebami ruchu drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/prowadzenie robót

 Podatek od środków transportowych
DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych na 2020 r.
DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 2020 r
Uchwała podatek od środków transportowych

 Dofinansowania, dotacje
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Nieruchomości i lokale użytkowe
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym

 Podatki
DEKLARACJA DN-1 NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1
INFORMACJA O GRUNTACH - IR-1
INFORMACJA O LASACH - IL-1
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - IN-1
Uchwała XXXIV/296/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała XXXIV/297/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl