0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2020 roku
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      16.03.2020 godz. 9:42

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:
- Przychodnię dla Rodziny „GALUS” s.c. Ewa i Robert Brumirscy,
- „CENTRUM” Sp. z o.o.


Skan dokumentu:

- Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 11 marca 2020r. Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl