0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zasady organizacji zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.02.2019 godz. 13:13

Zasady organizacji zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrotu kosztów przejazdu dzieci, uczniów i opiekunów, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Kliknij >>> więcej aby pobrać treść dokumentu


Skan dokumentu: Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 27 sierpnia 2018 roku

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl