0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o możliwości zgłaszania osób do debaty nad raportem o stanie gminy
 Michał Kapela      20.05.2019 godz. 14:37

Zgodnie z zapisami art. 28aa. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 130), mieszkańcy (max. 15 osób), którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, muszą złożyć stosowny wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 12:00, czyli do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, pokój nr 12.


Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Daleszyce

Lista osób popierających mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl