0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.05.2018 godz. 10:36

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018

aktualizacja na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

 

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Statystyczna liczba uczniów

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej

5.241,22

122

Przedszkole

4.629,67

333

Inna forma wychowania przedszkolnego


Podstawowa kwota dotacji został określona o:

  • zaplanowane w budżecie na dzień 31 marca 2018r. wydatki bieżące przedszkoli
    i szkół prowadzonych przez gminę Daleszyce;
  • liczbę uczniów ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2017r.;
  • kwoty przewidziane na rok 2018 w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Daleszyce na uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Współczynnik zwiększający na rok 2018

 

Typ i rodzaj szkoły

Podstawowa kwota dotacji

Szkoła Podstawowa

1.0131

 

Współczynnik zwiększający został określony w oparciu o:

  • wydatki bieżące poniesione w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę Daleszyce w roku 2017;
  • liczbę uczniów ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2016r. oraz 30 września 2017r.;
  • kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 dla gminy Daleszyce na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.
 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl