0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach
 Michał Kapela      03.07.2019 godz. 11:28

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przystąpieniu do sporządzenia projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla n/w obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego.


Treść obwieszczenia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl