0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      19.11.2018 godz. 11:45

Daleszyce, dnia 19.listopada.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr L/87/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.


            Przedmiotem zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

            Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9 w terminie do 20 grudnia 2018 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl