0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.12.2018 godz. 10:13

GMR.6151.5.2018                                                                Daleszyce, 11 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich

 

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca zbiorowych polowań następujących Kół Łowieckich: Nr 14 „CIETRZEW”, „ROSOMAK”, „DARZ BÓR”, Nr 127 „SOKÓŁ”.

W załączeniu Plany polowań zbiorowych 2018/2019 r., w/w Kół Łowieckich.


Załaczniki:

- Plan polowań na rok 2018-2019

- Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl