0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisu wyborców
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.10.2018 godz. 20:34

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów Samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy od dnia 1 października  2018 do dnia 12 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 pokój nr 28 w godzinach pracy Urzędu.

                                    

                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 

                                  (-) Dariusz Meresiński     


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl