0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY DALESZYCE
Wybory Prezydenta RP 2020


Informacja — Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wzór — Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
Plac Staszica 9, pokój nr 21.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie skanu
do 10 kwietnia 2020 roku (piątek) do godz. 15:30
na adres mailowy: gmina@daleszyce.pl.

Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 41 317-16-94 wew. 121.


Zarządzenie Nr 36/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20  o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798


Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak  ZPOW-501-2/20   o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796


Informacji PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807


Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799


Dokumenty do pobrania:

- WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców

- WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz Wyborczy
— Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020


Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


Rozporządzenia


Kodeks Wyborczy


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej — AktualnościInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 12 luty 2020 godz. 11:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 27 marzec 2020 godz. 11:41
Liczba odsłon:
  428 od 12 luty 2020 godz. 11:54  (średnio 10.42 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl