0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Wybory Prezydenta RP 2020


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta RP


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków OKW oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborcz


Harmonogram

odbioru kart do głosowania w dniu 11 lipca 2020 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce,
 przez Obwodowe Komisje Wyborcze
z terenu Gminy Daleszyce w celu przeprowadzenia wyborów
Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
(II tura — 12 lipca 2020 roku)

L.p.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Godzina odbioru kart do głosowania
oraz materiałów pomocniczych

1

OKW 1 – Daleszyce

11 lipca 2020 roku godz. 9:00

2

OKW 2 - Daleszyce

11 lipca 2020 roku godz. 9:10

3

OKW 3 - Suków

11 lipca 2020 roku godz. 9:20

4

OKW 4 - Borków

11 lipca 2020 roku godz. 9:30

5

OKW 5 - Brzechów

11 lipca 2020 roku godz. 9:40

6

OKW 6 - Cisów

11 lipca 2020 roku godz. 9:50

7

OKW 7 - Sieraków

11 lipca 2020 roku godz. 10:00

8

OKW 8 - Daleszyce

11 lipca 2020 roku godz. 10:10

9

OKW 9 - Trzemosna

11 lipca 2020 roku godz. 10:20

10

OKW 10 - Szczecno

11 lipca 2020 roku godz. 10:30

11

OKW 11 - Marzysz

11 lipca 2020 roku godz. 10:40

12

OKW 12 - Mójcza

11 lipca 2020 roku godz. 10:50

13

OKW 13 - Niestachów

11 lipca 2020 roku godz. 11:00

14

OKW 14 - Słopiec

11 lipca 2020 roku godz. 11:10


Postanowienie Nr 220/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Daleszyce


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 roku o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 29 czerwca 2020 roku informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


Protokół PKW o wynikach głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2020 r.


Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


Harmonogram

odbioru kart do głosowania w dniu 27 czerwca 2020 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce,
 przez Obwodowe Komisje Wyborcze
z terenu Gminy Daleszyce w celu przeprowadzenia wyborów
Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

L.p.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Godzina odbioru kart do głosowania
oraz materiałów pomocniczych

1

OKW 1 – Daleszyce

27 czerwca 2020 roku godz. 8:00

2

OKW 2 - Daleszyce

27 czerwca 2020 roku godz. 8:20

3

OKW 3 - Suków

27 czerwca 2020 roku godz. 8:40

4

OKW 4 - Borków

27 czerwca 2020 roku godz. 9:00

5

OKW 5 - Brzechów

27 czerwca 2020 roku godz. 9:20

6

OKW 6 - Cisów

27 czerwca 2020 roku godz. 9:40

7

OKW 7 - Sieraków

27 czerwca 2020 roku godz. 10:00

8

OKW 8 - Daleszyce

27 czerwca 2020 roku godz. 10:20

9

OKW 9 - Trzemosna

27 czerwca 2020 roku godz. 10:40

10

OKW 10 - Szczecno

27 czerwca 2020 roku godz. 11:00

11

OKW 11 - Marzysz

27 czerwca 2020 roku godz. 11:20

12

OKW 12 - Mójcza

27 czerwca 2020 roku godz. 11:40

13

OKW 13 - Niestachów

27 czerwca 2020 roku godz. 12:00

14

OKW 14 - Słopiec

27 czerwca 2020 roku godz. 12:20


Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku


Postanowienie Nr 71/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Daleszyce

Postanowienie Nr 56/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Daleszyce


Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Prezentacja w PowerPoint

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Prezentacja w formacie PDF

Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych - Przykład protokołu obwodowego


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 684 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy od dnia 16 czerwca 2020 roku do dnia 22 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 pokój nr 28 w godzinach pracy Urzędu.

                                     Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
(-) Dariusz Meresiński         


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych z dnia 13.06.2020 roku


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 czerwca 2020 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW oraz o terminie losowania


Zarządzenie nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia spraw rejestrowania, aktualizacji i przechowywania pakietów wyborczych, odbierania kopert zwrotnyc


Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzec


Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 8 czerwca 2020 roku informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


Informacja o wydawaniu zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów - art.32 Kodeksu Wyborczego (Dz.U.2019.684 t.j.):

Art.  32.  [Zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów]

§  1.  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
§  2.  Zaświadczenie, o którym mowa w § 1, wydaje urząd gminy.
§  3.  Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
§  4.  W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego - uruchomiliśmy nową usługę:

  • Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

Podobnie jak w poprzednich wyborach, rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków wnioskodawcy - e-mailowo lub telefonicznie. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem

Departament Rozwoju Usług Ministerstwa Cyfryzacji


Zarządzenie Nr 70/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Informacja — Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wzór — Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 4.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 12 czerwca 2020 roku (piątek) do godz. 15:30.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 41 317-16-94 wew. 121.


Informacja — Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wzór — Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzien 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia można dokonać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,

ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 4.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 16 czerwca 2020 roku (wtorek) do godz. 15:30.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
41 317-16-94 wew. 121.


Zarządzenie Nr 36/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Dokumenty do pobrania:

- WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców

- WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz Wyborczy
— Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020


Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


Rozporządzenia


Kodeks Wyborczy


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej — AktualnościInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 12 luty 2020 godz. 11:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 15 lipiec 2020 godz. 08:30
Liczba odsłon:
  4700 od 12 luty 2020 godz. 11:54  (średnio 3.95 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl