0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Wybory do Sejmu i Senatu RP (2019)


Harmonogram

odbioru kart do głosowania w dniu 12 października 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce,
 przez Obwodowe Komisje Wyborcze
z terenu Gminy Daleszyce w celu przeprowadzenia wyborów
do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

L.p.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Godzina odbioru kart do głosowania
oraz materiałów pomocniczych

1

OKW 1 – Daleszyce

12 października 2019 roku godz. 9:00

2

OKW 2 - Daleszyce

12 października 2019 roku godz. 9:20

3

OKW 3 - Suków

12 października 2019 roku godz. 9:40

4

OKW 4 - Borków

12 października 2019 roku godz. 10:00

5

OKW 5 - Brzechów

12 października 2019 roku godz. 10:20

6

OKW 6 - Cisów

12 października 2019 roku godz. 10:40

7

OKW 7 - Sieraków

12 października 2019 roku godz. 11:00

8

OKW 8 - Daleszyce

12 października 2019 roku godz. 11:20

9

OKW 9 - Trzemosna

12 października 2019 roku godz. 11:40

10

OKW 10 - Szczecno

12 października 2019 roku godz. 12:00

11

OKW 11 - Marzysz

12 października 2019 roku godz. 12:20

12

OKW 12 - Mójcza

12 października 2019 roku godz. 12:40

13

OKW 13 - Niestachów

12 października 2019 roku godz. 13:00

14

OKW 14 - Słopiec

12 października 2019 roku godz. 13:20


Informacja — szkolenie obwodowych komisji wyborczych

Informujemy, że szkolenie obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, zarządzonymi na 13 października 2019 r. odbędzie się 9 października 2019 r. (środa) o godz. 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach, ul. Chopina 25.

Serdecznie zapraszamy, wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych
z terenu Miasta i Gminy Daleszyce.


Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW nr 13 w gminie Daleszyce


Postanowienie Nr 250/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie OKW nr 9 w gminie Daleszyce


Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie Nr 231/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu w celu powołania w gminie Daleszyce obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.


Zarządzenie Nr 155/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 września 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego — (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),
 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców — (https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),
 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców — (https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.


Zarządzenie Nr 160/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie wskazania reprezentanta Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce do pełnienia funkcji Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.


Zarządzenie Nr 158/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia czynności ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Zarządzenie Nr 144/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Informacja — Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Uchwała Nr 79/2019 PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Wzór — Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
Plac Staszica 9, pokój nr 21.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 13 września 2019 roku (piątek) do godz. 15:30.


Informacja

Dla wyborców mających zamiar zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (art. 32 §1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz Wyborczy
— Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019


Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


Rozporządzenia


Kodeks Wyborczy oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej — AktualnościInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 20 sierpień 2019 godz. 12:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 10 październik 2019 godz. 14:19
Liczba odsłon:
  4615 od 20 sierpień 2019 godz. 12:52  (średnio 3.61 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl