0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dotycząca harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      30.01.2019 godz. 9:46

Informacja dotycząca harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także  kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na terenie Gminy Daleszyce dzieci realizują wychowanie przedszkolne w następujących przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego:
1.    Przedszkole Samorządowe w Daleszycach wchodzące w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce;
2.    Oddziały Przedszkolne w następujących publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Daleszyce:
1)    Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Suków 215, 26-021 Daleszyce,
2)    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Niestachów 271, 26-021 Daleszyce,
3)    Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Mójcza 9, 26-021 Daleszyce;


3.    publiczne inne form wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Daleszyce:
1)    Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Daleszycach z lokalizacją w Widełkach, Widełki 38, 26-021 Daleszyce,
2)    Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Daleszycach z lokalizacją w Cisowie, Cisów 44, 26-021 Daleszyce,
3)    Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Suków 215, 26-021 Daleszyce,
4)    Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Mójcza 9, 26-021 Daleszyce;
4.    Oddziały Przedszkolne w następujących publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez stowarzyszenia:
1)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Szczecno 172, 26-015 Pierzchnica,
2)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Sieraków 38, 26-021 Daleszyce,
3)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 36b, 26-021 Daleszyce,
4)    Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Marzysz Drugi 12, 20-021 Daleszyce,
5)    Szkoła Podstawowa w Brzechowie, Brzechów 41, 26-021 Daleszyce,
6)    Szkoła Podstawowa im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Słopiec Szlachecki 86, 26-021 Daleszyce;
5.    publiczne inne form wychowania przedszkolnego prowadzone przez stowarzyszenia:
1)    Punkt Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie, Szczecno 172, 26-015 Pierzchnica,
2)    Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sierakowie, Sieraków 38, 26-021 Daleszyce,
3)    Punkt Przedszkolny w Borkowie, Borków 36b, 26-021 Daleszyce,
4)    Punkt Przedszkolny Kubuś przy Publicznej Szkole Podstawowej, Marzysz Drugi 12, 20-021 Daleszyce,
5)    Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Brzechowie, Brzechów 41, 26-021 Daleszyce,
6)    Punkt Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słopcu, Słopiec Szlachecki 86, 26-021 Daleszyce.
Na terenie Gminy Daleszyce uczniowie realizują obowiązek szkolny w ww. szkołach podstawowych.

Skan dokumentu: Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 24 stycznia 2019r.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl