0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Azbest - INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.11.2017 godz. 11:53

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 31 października 2017r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 11 340,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 7 938,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce - w kwocie  3 402,00 zł.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl