0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      22.10.2020 godz. 11:51

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.10.2020 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.


7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
c) prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Daleszyce,
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Borków osiedle” na terenie gminy Daleszyce,
e) ustalenia przebiegu i zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

8. Interpelacje.
9. Zapytania i sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl