0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      13.03.2019 godz. 9:31

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 14.03.2019 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
c) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego i leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl