0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.06.2018 godz. 14:21

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2018 roku, zostały wybrane dwie oferty złożone przez:

- Przychodnię dla Rodziny „GALUS” s.c. Ewa i Robert Brumirscy,

- „CENTRUM” Sp. z o.o.


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl