0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


Zgłoszenia  kandydatów  na  członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy  wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Komisje obwodowe powołuje właściwy Komisarz Wyborczy w Kielcach.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy, t.j. do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15.30.

Zgłoszenia przyjmowane są w godz. 7:30-15:30 w pokoju nr 12 (parter)


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 


Komunikaty, uchwały, druki i ogłoszenia Państwowej Komisji Wyborczej
Logo KBW Komunikaty, uchwały, postanowienia, druki i ogłoszenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmik


Obwieszczenia wyborcze dot. wyborów samorządowych na terenie gm. Daleszyce w poszczególnych sołectwach


Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku dot. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach.


Obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach w wyborach do Rady M


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21


Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na


Ogłoszenie o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach z dnia 12.09.2018 r.


Obwieszczenie z dnia 14 września 2018 roku Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyboraInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 27 sierpień 2018 godz. 08:57
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 14 wrzesień 2018 godz. 12:50
Liczba odsłon:
  841 od 27 sierpień 2018 godz. 08:57  (średnio 30.39 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl