0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      15.12.2018 godz. 14:34
 

GMR.6151.7.2018                                                                Daleszyce, 14 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.                                   

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca zbiorowych polowań Koła Łowieckiego Nr 9 „SOKÓŁ”.

W załączeniu Plan polowań zbiorowych 2018/2019 r., w/w Koła.

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.12.2018 godz. 10:52
 

Daleszyce, 13.12.2018r.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”, „Przebudowa drogi gminnej w msc. Niwy”,  „Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach” ,  „BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SŁOPIEC

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.12.2018 godz. 10:13
 

GMR.6151.5.2018                                                                Daleszyce, 11 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich

 

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca zbiorowych polowań następujących Kół Łowieckich: Nr 14 „CIETRZEW”, „ROSOMAK”, „DARZ BÓR”, Nr 127 „SOKÓŁ”.

W załączeniu Plany polowań zbiorowych 2018/2019 r., w/w Kół Łowieckich.

 

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany w załącznikach do uchwały Nr XLIV/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      07.12.2018 godz. 15:25
 

Uchwała Nr …./…./2018

RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH

z dnia … grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany w załącznikach do uchwały Nr XLIV/44/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1 i ust. 3 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy     z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018, poz.994 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany do załączników do uchwały XLIV/44/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach, Statutów następujących jednostek pomocniczych Miasta i Gminy, i tak:

1) w Statucie Sołectwa Borków §13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Sołecka liczy 5 członków.”

2) w Statucie Sołectwa Brzechów §13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Sołecka liczy   5 członków.”

 

Informacja. 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w UMIG Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.12.2018 godz. 8:34
 

Informujemy, że 24 grudnia 2018r. (Wigilia Bożego Narodzenia) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Ustala się dzień 15 grudnia 2018r. (sobota) dniem pracy dla pracowników urzędu. Urząd będzie czynny w tym dniu w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2018r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.11.2018 godz. 8:33
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2018r. - Aktualizacja październik -

Treść dokumentu --------> kliknij "WIĘCEJ"

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      19.11.2018 godz. 11:45
 

Daleszyce, dnia 19.listopada.2018r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr L/87/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl