0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec

Zasady organizacji zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.02.2019 godz. 13:13
 

Zasady organizacji zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrotu kosztów przejazdu dzieci, uczniów i opiekunów, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Kliknij >>> więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Informacja dotycząca harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      30.01.2019 godz. 9:46
 

Informacja dotycząca harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także  kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na terenie Gminy Daleszyce dzieci realizują wychowanie przedszkolne w następujących przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego:
1.    Przedszkole Samorządowe w Daleszycach wchodzące w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce;
2.    Oddziały Przedszkolne w następujących publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Daleszyce:
1)    Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, Suków 215, 26-021 Daleszyce,
2)    Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie, Niestachów 271, 26-021 Daleszyce,
3)    Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy, Mójcza 9, 26-021 Daleszyce;

 

Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      29.01.2019 godz. 8:03
 

ZARZĄDZENIE nr 23/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2019 roku oraz powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach ww. konkursu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2018 poz. 994 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/39/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom
w Gminie Daleszyce na lata 2018-2022”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

 

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce w 2019 roku.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
  Rafał Kraska      18.01.2019 godz. 14:32
 

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Kliknij >>> więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019 - dodatkowe polowania (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.01.2019 godz. 11:45
 

GMR.6151.3.2019                                                                Daleszyce, 11 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.                                   

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca dodatkowego polowania Koła Łowieckiego Nr 9 „SOKÓŁ” Kielce.

W załączeniu:

 Zawiadomienie o terminie dodatkowego polowania, w/w Koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      15.12.2018 godz. 14:34
 

GMR.6151.7.2018                                                                Daleszyce, 14 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.                                   

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca zbiorowych polowań Koła Łowieckiego Nr 9 „SOKÓŁ”.

W załączeniu Plan polowań zbiorowych 2018/2019 r., w/w Koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      13.12.2018 godz. 10:13
 

GMR.6151.5.2018                                                                Daleszyce, 11 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich

 

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca zbiorowych polowań następujących Kół Łowieckich: Nr 14 „CIETRZEW”, „ROSOMAK”, „DARZ BÓR”, Nr 127 „SOKÓŁ”.

W załączeniu Plany polowań zbiorowych 2018/2019 r., w/w Kół Łowieckich.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl