0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.06.2018 godz. 11:26

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 14.06.2018 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się nadzwyczajna sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok,
b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028,
c)    zmiany uchwały Nr XLIII/12/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.
4.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Dziadowicz


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl