0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku na zadanie BUDOWA PORTALU - SIECI WSPÓŁPRACY w ramach programu pn.: Edukacja Cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 18.11.2020 r.

Rozeznanie rynku na zadanie  

BUDOWA PORTALU - SIECI WSPÓŁPRACY w ramach programu pn.: „Edukacja Cyfrowa  w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach działania 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego” 8 Osi Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1714-ogloszenie-konkursu-numer-rpsw-08-03-03-iz-00-26-167-17-w-ramach-poddzialania-8-3-3-rozwoj-edukacji-ksztalcenia-ogolnego-w-zakresie-stosowania-tik?start=10

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się
z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku
nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 25.11.2020 r. do godziny 10:00 na adres: marcin.dlugosz@daleszyce.pl 

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 18.11.2020 godz. 11:41
 
Załączniki
Dodany: 18.11.2020 godz. 11:41
 Ostateczny termin składania ofert:
 25 listopada 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 18 listopada 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 listopada 2020 godz. 11:41
Liczba odsłon:
  99 od 18 listopada 2020 godz. 11:41  (średnio 7.33 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl