0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce

Numer: ...
Kategoria: Nieruchomości do sprzedaży


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 7 września 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:
 nr 134/8 o pow. 0,1011 ha, księga wieczysta KI1L/00074985/4
Cena wywoławcza - 53. 928,00 zł
Wadium - 10. 000,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków dz. nr 134/8 położona jest w terenie usług ozn. symbolem U. W niewielkim zakresie, od strony wschodniej, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem KD-Z- droga powiatowa klasy zbiorczej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 31 lipca 2022 r.
Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, sala nr 15 na I piętrze dnia 8 października 2020 r. ( czwartek ) o godzinie 10:00.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 4 października 2020 r. na konto Gminy Daleszyce, BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, pok. nr 13, tel. 41 317 16 94 w.109.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o przetargu - pełne
Dodany: 07.09.2020 godz. 13:11
 Ostateczny termin składania ofert:
  4 października 2020 godz. 23:59Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa]
Informacja opublikowana przez:
  dnia 7 września 2020 godz. 08:28
Liczba odsłon:
  352 od 7 września 2020 godz. 08:28  (średnio 8.86 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl