0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce w miejscowości Borków

Kategoria: Nieruchomości do sprzedaży


 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 Z DNIA 22 MAJA 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

 

1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:

      nr 125/2 o pow. 3,0600 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza      - 293.620,00 zł

Wadium                       -    29.362,00 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 125/2 położona w Borkowie, położona  jest w części (1,90ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (1,16ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

 

2. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:

      nr 126/9 o pow. 2,3241 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza       - 216.570,00 zł                  

Wadium                        -   21.657,00 zł      

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 126/9 położona w Borkowie, położona  jest w części (1,40ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (0,9241ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

 

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%. 

 

             Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy 

                             w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze

                             dnia 28 czerwca 2019 r. ( piątek ) o godzinie 900.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej

wysokości w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. na konto Gminy Daleszyce,

BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce. 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta

i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.

   

Ostateczny termin składania ofert:
 24 czerwca 2019 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 24 maja 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 24 maja 2019 godz. 13:44
Liczba odsłon:
  577 od 24 maja 2019 godz. 13:44  (średnio 2.39 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl