0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których oferty zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać termin w którym upływał ostateczny termin składania ofert:
 


Referent ds. obsługi prawnej zamówień publicznych w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach [Referent ds. obsługi prawnej zamówień publicznych]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 02.03.2018   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań [Referent ds. Ochrony Środowiska i Odszkodowań w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 29.01.2018   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. [Podinspektor ds. Ochrony Środowiska i Melioracji]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 29.01.2018   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa [Referent ds. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 29.01.2018   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. [Podinspektor ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 29.01.2018   
 

 UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl