0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

WI.ZP.271.3.2.2020.UL Opracowanie dokumentacji projektu na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce 15 2020
godz. 10:00

AR.ZP.271.8.2020 Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Niwy w ramach zadania budżetowego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno  ściekowej na terenie gminy Daleszyce 17 2020
godz. 10:00

AR.ZP.271.6.2020 Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów w ramach zadania budżetowego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno  ściekowej na terenie gminy Daleszyce 17 2020
godz. 10:00

WI.ZP.271.1.6.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce 09 2020
godz. 9:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl