0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 29611
Rejestr instytucji kultury 6035
Wybory ławników kadencji 2016-2019 6861
Sesje i uchwały Rady Miejskiej 8209
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3116
Petycje 2475
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2197
 2017 rok 2189
 2018 rok 1220
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 621
Poznaj Gminę Daleszyce 13725
 Sołectwa 12959
 Statut 12143
 Historia 18525
 Turystyka i przyroda 10948
Jednostki organizacyjne 13572
 Szkoły i przedszkola 27462
 Podmioty obsługujące 20215
Ochrona środowiska 12772
 Karty informacyjne, wnioski 13508
 Ochrona zwierząt 5984
Informacje nie udostępnione w BIP 18036
Mienie gminne 14106
Urząd Miasta i Gminy 39150
 Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 4579
 Regulamin Organizacyjny 13878
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 13962
 Struktura organizacyjna urzędu 13667
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10517
Oświadczenia majątkowe 16569
 2012 3988
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012 4291
 2013 3742
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013 3933
 2014 3064
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014 2724
 2015 2638
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015 2713
 Oświadczenia osób wydających decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza 1976
 2016 2493
  Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016 2956
 2017 1431
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2017 1762
 2018 323
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2018 395
 2006 8280
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 8653
 Oświadczenia radnych za rok 2006 8642
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2006 9521
 2007 8177
 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2007 8378
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2007 8864
 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 8057
 2008 7126
 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2008. 7307
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2008 7742
 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 7284
 2005 6440
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7217
 Oświadczenia majątkowe radnych 7135
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7306
 2004 6213
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7623
 Oświadczenia majątkowe radnych 7408
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7331
 2003 6379
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7626
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7509
 Oświadczenia majątkowe radnych 7826
 2002 6802
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 8032
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7256
 Oświadczenia majątkowe radnych 7580
 2009 6527
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2009 7106
 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 7131
 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2009 7159
 2010 5583
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2010 6862
 2011 4754
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011 5503
Uprawnienia obywatela 11239
Załatwianie spraw - Karty usług 24152
 Sprawy meldunkowe, dowody osobiste 6216
 Ochrona środowiska 6604
 Budownictwo, nieruchomości 8757
 Agroturystyka 4865
 Urząd Stanu Cywilnego 5350
 Podatki 3580
 Oświata, stypendia, dofinansowanie 2366
 Działalność gospodarcza, Transport, Alkohole 11423
Budżet 12517
 2013 6474
 Kontrola finansowa 4614
 2013 5312
 2016 1616
 2014 4624
 2015 4116
 2016 3016
 2017 2248
 2007 9392
 2008 9610
 2009 8445
 2010 6996
 Sprawozdania budżetowe 11642
 2011 6602
 2012 7154
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 302296

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl