0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 28998
Rejestr instytucji kultury 5860
Wybory ławników kadencji 2016-2019 6643
Sesje i uchwały Rady Miejskiej 7943
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2902
Petycje 2298
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1977
 2017 rok 2015
 2018 rok 977
Poznaj Gminę Daleszyce 13479
 Sołectwa 12664
 Statut 11923
 Historia 18117
 Turystyka i przyroda 10712
Jednostki organizacyjne 13359
 Szkoły i przedszkola 26985
 Podmioty obsługujące 19853
Ochrona środowiska 12557
 Karty informacyjne, wnioski 13212
 Ochrona zwierząt 5789
Informacje nie udostępnione w BIP 17803
Mienie gminne 13827
Urząd Miasta i Gminy 38320
 Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 4406
 Regulamin Organizacyjny 13654
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 13721
 Struktura organizacyjna urzędu 13389
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10235
Oświadczenia majątkowe 16333
 2012 3775
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012 4105
 2013 3551
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013 3752
 2014 2862
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014 2572
 2015 2436
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015 2519
 Oświadczenia osób wydających decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza 1771
 2016 2281
  Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016 2730
 2017 1217
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2017 1572
 2018 179
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2018 217
 2006 8072
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 8460
 Oświadczenia radnych za rok 2006 8453
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2006 9315
 2007 7969
 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2007 8197
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2007 8728
 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2007 7907
 2008 6922
 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2008. 7122
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2008 7577
 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2008 7132
 2005 6100
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7051
 Oświadczenia majątkowe radnych 6968
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7142
 2004 6043
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7420
 Oświadczenia majątkowe radnych 7183
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7186
 2003 6127
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7366
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7187
 Oświadczenia majątkowe radnych 7568
 2002 6545
 Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 7869
 Oświadczenia majątkowe władz gminy 7114
 Oświadczenia majątkowe radnych 7393
 2009 6304
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2009 6931
 Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2009 6977
 Oświadczenia majątkowe władz gminy za rok 2009 6963
 2010 5366
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2010 6694
 2011 4579
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011 5304
Uprawnienia obywatela 11002
Załatwianie spraw - Karty usług 23576
 Sprawy meldunkowe, dowody osobiste 5917
 Ochrona środowiska 6406
 Budownictwo, nieruchomości 8472
 Agroturystyka 4682
 Urząd Stanu Cywilnego 4972
 Podatki 3381
 Oświata, stypendia, dofinansowanie 2153
 Działalność gospodarcza, Transport 11063
Budżet 12274
 2013 6199
 Kontrola finansowa 4453
 2013 5118
 2016 1466
 2014 4450
 2015 3856
 2016 2848
 2017 2048
 2007 9225
 2008 9441
 2009 8176
 2010 6830
 Sprawozdania budżetowe 11405
 2011 6345
 2012 6953
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 296750

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl