0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 44981
Rejestr instytucji kultury 10063
Wybory ławników kadencji 2020-2023 11578
Sesje i uchwały Rady Miejskiej (e-sesja) 22315
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7366
Petycje 6741
 Rejestr petycji złożonych do Rady Miejskiej w Daleszycach 1645
 Rejestr petycji złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 1657
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10213
 2017 rok 5583
 2018 rok 4940
 2019 rok 3686
 2020 rok 2863
 2021 rok 1589
 2022 rok 348
RODO 4013
ARCHIWUM 3541
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 7661
 WYBORY SOŁTYSÓW 2019 7776
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 4702
 Wybory do Sejmu i Senatu RP (2019) 3653
 Wybory Prezydenta RP 2020 3975
 Powszechny Spis Rolny 2020 1802
 Załatwianie spraw - Karty usług 30658
 Sprawy meldunkowe, dowody osobiste 11736
 Ochrona środowiska 10300
 Budownictwo, nieruchomości 13380
 Agroturystyka 8381
 Urząd Stanu Cywilnego 10482
 Podatki 8059
 Oświata, stypendia, dofinansowanie 5955
 Działalność gospodarcza, Transport, Alkohole 16302
 Zamówienia publiczne do 30.000 euro 373283
Załatw sprawę w urzędzie (formularze, wnioski) 8089
Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności 1827
DostępnośćPlus 2368
Łowiectwo, Ogłoszenia kół łowieckich 1015
Konsultacje społeczne 1327
Wybory uzupełniające na sołtysa 1303
Sygnaliści 458
Poznaj Gminę Daleszyce 17855
 Sołectwa 19127
 Historia 24097
 Turystyka i przyroda 14626
Jednostki organizacyjne 18721
 Szkoły i przedszkola 37180
 Podmioty obsługujące 26236
Ochrona środowiska, Ekomobilność 17413
 EKOMOBILNOŚĆ - wydawanie nalepek 2365
 Karty informacyjne, wnioski 19269
Informacje nie udostępnione w BIP 23473
Mienie gminne 20483
Urząd Miasta i Gminy 58971
 Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 8327
 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 2092
 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 2149
 Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce 2299
 Wyniki i dokumentacja kontroli projektów 1304
 Wyniki i dokumentacja kontroli 1322
 Rejestry i ewidencje prowadzone w UMiG 806
 Statut 16456
 Regulamin Organizacyjny 18461
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 18094
 Struktura organizacyjna urzędu 21324
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14529
Oświadczenia majątkowe 23148
 2014 7056
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014 5856
 2015 6564
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015 6237
 Oświadczenia osób wydających decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza 4957
 2016 6330
  Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016 6536
 2017 5381
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2017 5870
 2018 4233
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2018 4498
 2019 3028
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2019 3607
 2020 2050
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2020 1932
 2021 1283
Uprawnienia obywatela 15288
Budżet 17166
 2013 10270
 Kontrola finansowa 7988
 2013 9301
 2016 5092
 2014 8209
 2015 7955
 2016 6840
 2017 6019
 2018 3099
 2019 3598
 Uchwały IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach 2550
 2020 2646
 2021 1677
 2007 12976
 2008 13247
 2009 12059
 2010 10429
 Sprawozdania budżetowe 17150
 2011 10074
 2012 10760
Ochrona zwierząt 9563

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl