0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 44468
Rejestr instytucji kultury 9829
Wybory ławników kadencji 2020-2023 11356
Sesje i uchwały Rady Miejskiej (e-sesja) 21778
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7113
Petycje 6501
 Rejestr petycji złożonych do Rady Miejskiej w Daleszycach 1446
 Rejestr petycji złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 1453
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9907
 2017 rok 5391
 2018 rok 4754
 2019 rok 3499
 2020 rok 2633
 2021 rok 1370
 2022 rok 54
RODO 3727
ARCHIWUM 3269
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 7430
 WYBORY SOŁTYSÓW 2019 7533
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 4510
 Wybory do Sejmu i Senatu RP (2019) 3454
 Wybory Prezydenta RP 2020 3783
 Powszechny Spis Rolny 2020 1609
 Załatwianie spraw - Karty usług 30433
 Sprawy meldunkowe, dowody osobiste 11475
 Ochrona środowiska 10069
 Budownictwo, nieruchomości 13157
 Agroturystyka 8137
 Urząd Stanu Cywilnego 10244
 Podatki 7835
 Oświata, stypendia, dofinansowanie 5745
 Działalność gospodarcza, Transport, Alkohole 16109
 Zamówienia publiczne do 30.000 euro 371547
Załatw sprawę w urzędzie (formularze, wnioski) 7603
Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności 1509
DostępnośćPlus 2153
Łowiectwo, Ogłoszenia kół łowieckich 807
Konsultacje społeczne 1111
Wybory uzupełniające na sołtysa 1078
Sygnaliści 124
Poznaj Gminę Daleszyce 17633
 Sołectwa 18869
 Historia 23680
 Turystyka i przyroda 14378
Jednostki organizacyjne 18426
 Szkoły i przedszkola 36713
 Podmioty obsługujące 25879
Ochrona środowiska, Ekomobilność 17184
 EKOMOBILNOŚĆ - wydawanie nalepek 2138
 Karty informacyjne, wnioski 18907
Informacje nie udostępnione w BIP 23137
Mienie gminne 20151
Urząd Miasta i Gminy 58561
 Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 8101
 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 1904
 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 1949
 Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce 2103
 Wyniki i dokumentacja kontroli projektów 1061
 Wyniki i dokumentacja kontroli 1122
 Rejestry i ewidencje prowadzone w UMiG 575
 Statut 16240
 Regulamin Organizacyjny 18224
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 17841
 Struktura organizacyjna urzędu 20997
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 14290
Oświadczenia majątkowe 22801
 2014 6833
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014 5663
 2015 6361
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015 5924
 Oświadczenia osób wydających decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza 4757
 2016 6138
  Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016 6346
 2017 5162
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2017 5654
 2018 4024
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2018 4243
 2019 2838
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2019 3363
 2020 1844
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2020 1710
 2021 995
Uprawnienia obywatela 15016
Budżet 16889
 2013 10049
 Kontrola finansowa 7788
 2013 9045
 2016 4877
 2014 8007
 2015 7726
 2016 6621
 2017 5793
 2018 2871
 2019 3384
 Uchwały IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach 2298
 2020 2423
 2021 1406
 2007 12722
 2008 13002
 2009 11797
 2010 10191
 Sprawozdania budżetowe 16876
 2011 9843
 2012 10520
Ochrona zwierząt 9348

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl