0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Ogłoszenie z dnia 15.01.2021r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach
21.01.2021 godz. 6:57
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika.
20.01.2021 godz. 13:55
 
Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
19.01.2021 godz. 14:36
 
Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2021 roku
15.01.2021 godz. 14:47
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego  rowu odwadniającego, zlokalizowanego na działce ewid. 231/5, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.
13.01.2021 godz. 15:18
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych: rowu odwadniającego oraz wylotu z rury odwadniającej, zlokalizowanych na działce ewid. 231/4, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.
13.01.2021 godz. 15:17
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego, przepustu drogowego, zlokalizowanego na działce ewid. 232, obręb Brzechów, gm. Daleszyce (na wysokości działek ewid. 231/4 i 233/10, obręb Brzechów, gm. Daleszyce)
13.01.2021 godz. 15:13
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl