0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
10.06.2019 godz. 16:13
 
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - wszczęcie postępowania administracyjnego
06.06.2019 godz. 9:45
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
05.06.2019 godz. 14:41
 
Raport o stanie Gminy Daleszyce za 2018 rok
03.06.2019 godz. 17:35
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl