0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Obwieszczenie Burmsitrza Miasta i Gminy Daleszyce - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce
17.10.2017 godz. 12:21
 
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
17.10.2017 godz. 12:19
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
17.10.2017 godz. 12:15
 
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
17.10.2017 godz. 12:12
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl